లకోటియా లవ్ ఇండియా ఫ్యాషన్ షో భామలు

Share this News:

లకోటియా ఫ్యాషన్ ఇన్ స్టిట్యూట్ “లవ్ ఇండియా” పేరుతో నిర్వహించిన ఫ్యాషన్ షో విశేషంగా అలరించింది. ఈ సందర్భంగా భామలు హొయలు ఒలికిస్తూ అందాల విందు వడ్డించారు. వాటిలో కొన్ని ఫొటోలు మీ కోసం

.lakhotia love india fashion show .hot telug girls1. hot indian girls

Share this News:

Leave a comment

Your email address will not be published.

*