పవనిజానికి క్రియేటివిటీ తోడైతే… ఇలా ఉంటుంది!

Share this News:

అభిమానుల్లో పవన్ అభిమానులు కచ్చితంగా వేరు. అసలు సంచలనాలకు వారు మారుపేరు. ఎపుడూ యాక్టివ్ గా ఉంటూ ఏదో ఒక కార్యక్రమం చేస్తుంటారు. తాజాగా పవనిజం పీక్స్ ఏంటో ఈ వీడియో చూపిస్తుంది. ఓ లుక్కేయండి.

Share this News:

Leave a comment

Your email address will not be published.

*