ఊపేసిన “టెంపర్” ట్రైలర్స్

Share this News:

టెంపర్ టైటిల్ ఏ ముహూర్తాన పెట్టారో గానీ…. ఈరోజు ఈరోజు టెంపరు ఆడియో వేదికపై టెంపర్ ట్రైలర్స్ అండ్ వీడియో సాంగ్స్ వేడెక్కించాయి. ఇట్టాగే రెచ్చిపోదాం సాంగ్, ట్రైలర్ అదిరిపోయాయి! మాటల్లో ఎందుకు గాని …. మీరు మీ కళ్లతో చూడండి.

ట్రైలర్ :

Ittage rechipodam trailer :

 

Share this News:

Leave a comment

Your email address will not be published.

*