ఒబామా..ఆఖరి ప్రసంగం..

Share this News:

obama

నన్ను మంచి అధ్యక్షుడి గా నిలబెట్టిన అమెరికా ప్రజలకు అంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు ఒబామా ఆఖరి ప్రసంగం చికాగో లో సాగింది. అమెరికా ప్రజల నుంచి తాను ఎంతో నేర్చుకున్నాను అని అన్నారు రాజకీయాలు హుందాతనం పై ప్రభావం చుపిస్తాయని అన్నారు ,అమెరికా అత్యంత శక్తి వంతమైన దేశం గా రూపాంతరం చెందిన దేశం అని అమెరికా అభివృద్ధి కోసం ప్రతి అమెరికన్ కృషి చేయాలనీ అన్నారు . నూతన అధ్యక్ష ఎన్నికల తర్వాత ఒబామా అధికార హోదాలో ప్రసంగం ఇదే…live video  చూడండి

ఖైదీ నంబర్‌ 150 : సమీక్ష
బాస్ ఈజ్ బ్యాక్ ఖైది హిట్ టాక్

Share this News:

Leave a comment

Your email address will not be published.

*